Bovag Garantie

BOVAG Garantie

Wat houd de BOVAG garantie nou precies in?

Onder de BOVAG garantie vallen gebreken die tijdens de garantieperiode als gevolg van normaal gebruik zijn ontstaan en gebreken die ten tijde van de koop bij het autobedrijf niet waarneembaar waren. Er is sprake van een gebrek als de norm die de fabrikant of wetgever stelt worden overschreden.

Er zijn een aantal zaken uitgesloten van garantie, maar dat verschilt per product. Hierbij kun je denken aan banden, af-fabriek-accessoires, enz.

Wat valt er allemaal onder de BOVAG garantie?

Onder de BOVAG garantie vallen gebreken die dus binnen de garantieperiode zijn ontstaan of gebreken die niet waarneembaar waren bij de koop van de auto. Het moet echter wel echt gaan om een gebrek. Dus met andere woorden: het onderdeel is kapot en het voldoet niet meer aan de norm die de fabrikant heeft voorgeschreven. Bij slijtage van een onderdeel dat nog binnen de norm valt, is er geen sprake van een gebrek. Uitzonderingen op de garantie zijn bijvoorbeeld de ramen, radio, banden en accessoires van de auto.

Wanneer is de BOVAG garantie van toepassing voor mij als klant?

De BOVAG Garantie is pas van toepassing vanaf een bepaald aankoopbedrag. En ook is dit bedrag per voertuig verschillend. Hieronder ziet u bij welk voertuig, in dit geval auto's en motoren, welk minimaal aankoopbedrag van toepassing is. Dit bedrag is inclusief de eventuele afleverkosten die het bedrijf in rekening brengt bij de verkoop.

Auto's: De verkoper verleent BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto € 4.500,- of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan € 4.500,- maar wél meer is dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. Een bedrijf kan echter wel een aanbieding doen exclusief de garantie. Je ziet dit veel op internet, dan staat er bijvoorbeeld ‘meeneemprijs’. Als u ermee instemt dat de BOVAG Garantie niet geldt, moet dit schriftelijk vastgelegd worden, bijvoorbeeld in de koopovereenkomst.

Motorfietsen: BOVAG Garantie is standaard van toepassing als u een gebruikte motorfiets koopt met een aankoopbedrag van minstens € 3.000,- en het aankoopbedrag 35% of meer van de oorspronkelijke cataloguswaarde bedraagt.

Nationale Autopas

Nationale Autopas (NAP)

Autopas en RDW

Sinds 1991 registreerde de stichting Nationale Autopas (NAP) de tellerstanden van voertuigen. De RDW heeft die taak overgenomen. Ook heeft het de taak overgenomen om informatie te geven over tellerstanden. Alle informatie hierover vindt u op de website van de RDW.

Duidelijkheid over tellerstanden

De tellerstand van een voertuig heeft invloed op de prijs, de onderhoudscondities en de veiligheid van een voertuig. 5% van de gebruikte auto's in Nederland heeft een opzettelijk teruggedraaide teller. En dat terwijl het terugdraaien van tellers sinds 1 januari 2014 bij wet verboden is.

Als consument of erkenninghouder wilt u uiteraard weten of de tellerstand klopt van het voertuig dat u wilt kopen. De RDW verzamelt tellerstanden van personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens. Hierdoor ontstaat er bij zo'n voertuig een reeks tellerstanden, normaalgesproken is dit een oplopende reeks. Als de tellerstand wordt teruggedraaid, valt dat dus meteen op en is er sprake van tellerfraude. Door het registreren van tellerstanden op wettelijk voorgeschreven momenten, wil de RDW in samenwerking met NAP deze tellerfraude tegengaan.