BOVAG Autoverzekering

BOVAG Autoverzekering

De BOVAG Autoverzekering kent twee varianten:

BOVAG Autoverzekering Plus: alles wat u nodig heeft voor zorgeloos rijden
De BOVAG Autoverzekering Plus heeft alles wat een goede autoverzekering nodig heeft. U wilt bovendien geen eigen risico. Dat kan, als u uw auto laat repareren bij uw eigen BOVAG-bedrijf. Bij total-loss garanderen wij u drie jaar nieuwwaarde en twee jaar occasion, zodat u altijd de aanschafwaarde terugkrijgt. Zo bent u er zeker van dat u dezelfde kwaliteit auto kunt blijven rijden. Wilt u vervangend vervoer tijdens een reparatie, gekoppeld aan de service, het gemak en de kwaliteit van BOVAG? Dan is de BOVAG Autoverzekering Plus voor u de juiste keus.

Wij verzorgen uw reparaties altijd met nieuwe onderdelen. Naast aankoop en onderhoud bij uw BOVAG-bedrijf leveren ook die een hogere inruilwaarde op. Verder zijn 10% van de cataloguswaarde aan accessoires gratis meeverzekerd. Bij ons heeft u zelfs de mogelijkheid om één keer per jaar zonder gevolgen een schade te claimen waar u zelf geen schuld aan heeft (‘no blame, no claim’). Kortom: de BOVAG Autoverzekering Plus biedt mobiliteit en zekerheid

BOVAG Autoverzekering Basis: alles wat u nodig heeft
De BOVAG Autoverzekering Basis heeft alles wat een goede autoverzekering nodig heeft. Flexibel en tegen een aantrekkelijke prijs. En de premie kan nog scherper als u kiest voor een eigen risico. Vervangend vervoer hoeft voor u niet zo nodig, maar wilt u wel de service, het gemak en de kwaliteit van BOVAG? Dan is de BOVAG Autoverzekering Basis voor u de juiste keus.

Wij verzorgen uw reparaties altijd met nieuwe onderdelen. Naast aankoop en onderhoud bij uw BOVAG-bedrijf leveren ook die een hogere inruilwaarde op. Verder zijn € 500,- aan accessoires gratis meeverzekerd. Kortom: met de BOVAG Autoverzekering Basis heeft u de zekerheid van BOVAG.

BOVAG Autoverzekering Dekkingen

WA-verzekering
Deze wettelijk verplichte verzekering biedt dekking voor schade die u met uw auto aan anderen toebrengt.

Beperkt cascoverzekering
Als aanvulling op de WA-verzekering kan gekozen worden voor een beperkt cascoverzekering. Uw auto is dan tevens verzekerd tegen onder andere brand, diefstal en ruitbreuk.

Volledig cascoverzekering
Het meest compleet is de WA-verzekering uitgebreid met de volledig cascoverzekering (ook wel All Risk genoemd). Naast de dekking beperkt casco is er ook dekking voor ieder ander van buiten komend onheil, zoals schade door aanrijding.

U kunt de polis uitbreiden met:

Schadeverzekering voor Inzittenden
Met deze verzekering bieden wij een belangrijke uitbreiding op de dekking voor allerlei zaken die door de inzittenden vervoerd worden en dekking voor materiële gevolgschade in geval van letsel. Daarnaast worden de kosten van geneeskundige behandeling vergoed.


Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Deze verzekering zorgt ervoor dat, als één van de inzittenden van uw auto overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval, het gekozen verzekerde bedrag of een percentage daarvan wordt uitgekeerd.


Rechtsbijstandverzekering Basis en Plus
Deze verzekering verhaalt de schade aan de auto. Bij de Plus krijgt u tevens juridische bijstand in strafzaken (bijvoorbeeld als uw rijbewijs wordt ingevorderd).